Ogłoszenia i przetargi - projekt II współfinansowany ze środków UE

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (RPO WŁ). 

 

Numer i tytuł projektu : 

WND-RPLD.03.02.00-00-318/10

Wdrożenie innowacyjnej i prośrodowiskowej metody selektywnej zbiórki oraz technologii przetwarzania segregowanych odpadów, w tym trudnoprzetwarzalnych 

  


Zapytania ofertowe

 • Nabycie kontenerów hakowych dużych:

       - zgłoszenia 18 II - 26 II 2011 r. (nierostrzygnięte) 

       - zgłoszenia 28 III - 07 IV 2011 r. (pobierz)

 • Nabycie kontenerów hakowych małych:

       - zgłoszenia 18 II - 26 II 2011 r. (nierostrzygnięte)

       - zgłoszenia 28 III - 07 IV 2011 r. (pobierz)

 • Nabycie samochodu specjalistycznego hakowca mniejszego - zgłoszenia 10 III - 19 III 2011 r. (pobierz)
 • Nabycie wózka widłowego:

      - zgłoszenia 06 VI - 14 VI 2011 r. (unieważnione)

      - zgłoszenia 19 VII - 26 VII 2011 r. (unieważnione)

      - zgłoszenia 29 VII - 06 VIII 2011 r. (pobierz)

 • Nabycie kontenerów magazynowych - zgłoszenia 18 VII - 25 VII 2011 r. (pobierz)
 • Nabycie pojemników małych do selektywnej zbiórki odpadów I :

      - zgłoszenia 27 VII - 03 VIII 2011 r. (unieważnione)

      - zgłoszenia 05 VIII - 12 VIII 2011 r. (pobierz) 

 • Nabycie pojemników małych do selektywnej zbiórki odpadów II :

      - zgłoszenia 27 VII - 03 VIII 2011 r. (unieważnione)

      - zgłoszenia 05 VIII - 12 VIII 2011 r. (unieważnione)

      - zgłoszenia 23 VIII - 30 VIII 2011 r. (pobierz) 

   


  Podsumowania postępowania :

  • Nabycie samochodu specjalistycznego hakowca mniejszego - zgłoszenia 10 III - 19 III 2011 r. (pobierz)
  • Nabycie kontenerów hakowych dużych:

        - zgłoszenia 18 II - 26 II 2011 r. (pobierz)

        - zgłoszenia 28 III - 07 IV 2011 r. (pobierz)

  • Nabycie kontenerów hakowych małych:

        - zgłoszenia 18 II - 26 II 2011 r. (pobierz)

        - zgłoszenia 28 III - 07 IV 2011 r. (pobierz)

  • Nabycie samochodu specjalistycznego hakowca mniejszego - zgłoszenia 10 III - 19 III 2011 r. (pobierz)
  • Nabycie wózka widłowego:

       - zgłoszenia 06 VI - 14 VI 2011 r. (pobierz)

       - zgłoszenia 19 VII - 26 VII 2011 r. (pobierz)

       - zgłoszenia 29 VII - 06 VIII 2011 r. (pobierz)

  • Nabycie kontenerów magazynowych - zgłoszenia 18 VII - 25 VII 2011 (pobierz)
  • Nabycie pojemników małych do selektywnej zbiórki odpadów I :

       - zgłoszenia 27 VII - 03 VIII 2011 r. (pobierz) 

       - zgłoszenia 05 VIII - 12 VIII 2011 r. (pobierz) 

  • Nabycie pojemników małych do selektywnej zbiórki odpadów II :

       - zgłoszenia 27 VII - 03 VIII 2011 r. (pobierz)

       - zgłoszenia 05 VIII - 12 VIII 2011 r. (pobierz) 


  Informacje w siedzibie firmy: 95‑030 Rzgów ul. Krótka 2.

  Szczegóły pod numerami telefonów: 42 227 84 88 lub 601 88 71 88.