Ogłoszenia i przetargi - projekt I współfinansowany ze środków UE

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (RPO WŁ). 

 

 

 • Budowa I etapu realizacji budynku przemysłowego z częścią socjalną i magazynową... Zgłoszenia 1 X – 31 X 2009 r. Zakończone
 • Budowa II etapu realizacji budynku przemysłowego z częścią socjalną i magazynową... Zgłoszenia 26 IV - 10 V 2010 rZakończone
 • Nabycie kontenerów magazynowych metalowych... Zgłoszenia 15 X – 26 X 2009 r. Zakończone
 • Nabycie auta hakowego... Zgłoszenia 15 IV – 10 V 2010 r. Zakończone
 • Nabycie koparki kołowej... Zgłoszenia 15 IV – 29 IV 2010 r. Zakończone
 • Nabycie wózka widłowego... Zgłoszenia 02 VI – 14 VI 2010 r. Zakończone
 • Budowa wiat... Zgłoszenia 02 VI - 14 VI 2010 rZakończone
 • Nabycie belownicy... Zgłoszenia 03 VII – 12 VII 2010 r. Zakończone 
 • Nabycie regałów magazynowych zewnętrznych... Zgłoszenia 23 VII – 30 VII 2010 r. Zakończone
 • Nabycie kontenerów hakowych metalowych... Zgłoszenia 07 X – 14 X 2010 r. Zakończone
 • Nabycie pojemników metalowych na odpady... Zgłoszenia 07 X – 14 X 2010 r.  Zakończone
 • Nabycie wagi magazynowej sprzętu ciężkiego... Zgłoszenia 06 IV - 13 IV 2011 r. Zakończone
 • Nabycie rozdrabniacza odpadów... Zgłoszenia 30 V - 07 VI 2011 r. Zakończone
 • Nabycie przenośników taśmowych... Zgłoszenia 23 VIII - 30 VIII 2011r.

   


   

  1 zapytanie ofertowe na budowę budynku I etap (do pobrania) 

   Zgłoszenia 1 X – 31 X 2009 r. 

  Budowa I etapu realizacji budynku przemysłowego z częścią socjalną i magazynową. Wykonanie instalacji wewnętrznej elektrycznej i przyłącza energetycznego.  Budowa parkingów i placów manewrowych wraz z niezbędną infrastrukturą i robotami ziemnymi, oraz nabycia niezbędnych materiałów.

  Przetarg dotyczy wykonania robót i nabycia materiałów budowlanych służących do budowy I etapu hali.

  1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (do pobrania SIWZ)
  2. Kosztorysy nakładane
   • kosztorys budowlany oraz instalacje sanitarne wewnętrzne (do pobrania)
   • instalacja elektryczna i odgromowa, przyłącze energetyczne (do pobrania)
   • roboty zewnętrzne - przyłącza sanitarne, kanalizacja zewn., nawierzchnie (do pobrania) 
  3. Przedmiary (do pobrania: przedmiary 1 etap.zip)

  Dokumentacja projektowa do całości zamówienia przetargowego do wglądu w siedzibie zamawiającego:

  95-030 Rzgów ul. Krótka 2.

  Informacje pod numerami telefonów 42- 227 84 88 lub 601 88 71 88

  Zakończono dnia 31 X 2009 r.

  podsumowanie postępowania (do pobrania plik pdf)


  2 zapytanie ofertowe na budowę budynku II etap (do pobrania)

   Zgłoszenia 26 IV – 10 V 2010 r. 

  Budowa II etapu realizacji budynku przemysłowego z częścią socjalną i magazynową. Wykonanie instalacji sanitarnej i elektrycznej oraz nabycia niezbędnych materiałów.

  Przetarg dotyczy wykonania robót i nabycia materiałów budowlanych służących do budowy II etapu hali.

  1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (do pobrania SIWZ)
  2. Kosztorysy nakładane
   • kosztorys budowlany, instalacje sanitarne i elektryczne (do pobrania)
  3. Przedmiary (do pobrania: przedmiary 2 etap)

  Dokumentacja projektowa do całości zamówienia przetargowego do wglądu w siedzibie zamawiającego:

  95-030 Rzgów ul. Krótka 2.

  Informacje pod numerami telefonów 42- 227 84 88 lub 601 88 71 88

  Zakończono dnia 10 V 2010 r. 

  podsumowanie postępowania (do pobrania plik pdf) 


   

  3 zapytanie ofertowe na kontenery (do pobrania)

   Zgłoszenia 15 X– 26 X 2009 r. 

   Nabycie kontenerów magazynowych metalowych: 

  • 4 (czterech) sztuk kontenerów długości 6 (sześć) metrów
  • 8 (osiem) sztuk kontenerów długości 12 (dwanaście) metrów

   Informacje w siedzibie firmy: 95‑030 Rzgów ul. Krótka 2.

  Szczegóły pod numerami telefonów: 42 227 84 88 lub 601 88 71 88.

  Zakończono dnia 26 X 2009 r.

  podsumowanie postępowania (do pobrania plik pdf)


   

  4 zapytanie ofertowe na auto hakowe (do pobrania)

   Zgłoszenia 15 IV – 29 IV 2010 r. 

    Nabycie auta hakowego 

    Informacje w siedzibie firmy: 95‑030 Rzgów ul. Krótka 2.

   Szczegóły pod numerami telefonów: 42 227 84 88 lub 601 88 71 88.

   Zakończono dnia 29 IV 2010 r.

   podsumowanie postępowania (do pobrania plik pdf)


    

   4b zapytanie ofertowe na auto hakowe (do pobrania)

    Zgłoszenia 30 IV – 10 V 2010 r. 

     Nabycie auta hakowego 

     Informacje w siedzibie firmy: 95‑030 Rzgów ul. Krótka 2.

    Szczegóły pod numerami telefonów: 42 227 84 88 lub 601 88 71 88

   Zakończono dnia 10 V 2010 r. 

   podsumowanie postępowania (do pobrania plik pdf)


    

   5 zapytanie ofertowe na koparkę kołową (do pobrania)

    Zgłoszenia 15 IV – 29 IV 2010 r. 

     Nabycie koparki kołowej 

     Informacje w siedzibie firmy: 95‑030 Rzgów ul. Krótka 2.

    Szczegóły pod numerami telefonów: 42 227 84 88 lub 601 88 71 88.

    Zakończono dnia 29 IV 2010 r.

    podsumowanie postępowania (do pobrania plik pdf)


     

    6 zapytanie ofertowe na wózek widłowy (do pobrania)

     Zgłoszenia 02 VI – 14 VI 2010 r. 

      Nabycie wózka widłowego 

      Informacje w siedzibie firmy: 95‑030 Rzgów ul. Krótka 2.

     Szczegóły pod numerami telefonów: 42 227 84 88 lub 601 88 71 88.

     Zgłoszenia 15 IV – 29 IV 2010 r. (Zakończone)

     podsumowanie postępowania (do pobrania plik pdf)

     Zgłoszenia 30 IV – 10 V 2010 r. (Zakończone)

     podsumowanie postępowania (do pobrania plik pdf) 

   Zakończono dnia 14 VI 2010 r. 

    podsumowanie postępowania (do pobrania plik pdf) 


     

    7 zapytanie ofertowe na budowę wiat (do pobrania)

     Zgłoszenia 02 VI – 14 VI 2010 r. 

    Budowa wiat na przedłużeniu hali. Wykonanie oraz nabycie niezbędnych materiałów.

    Przetarg dotyczy wykonania robót i nabycia materiałów budowlanych służących do budowy wiaty.

    1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (do pobrania SIWZ)
    2. Kosztorysy nakładane
    3. Przedmiary (do pobrania)

    Dokumentacja projektowa do całości zamówienia przetargowego do wglądu w siedzibie zamawiającego:

    95-030 Rzgów ul. Krótka 2.

    Informacje pod numerami telefonów 42 227 84 88 lub 601 88 71 88

    Zakończono dnia 14 VI 2010 r. 

    podsumowanie postępowania (do pobrania plik pdf)  


   

  8 zapytanie ofertowe na belownicę (do pobrania)

   Zgłoszenia 03 VII – 12 VII 2010 r. 

    Nabycie belownicy 

    Informacje w siedzibie firmy: 95‑030 Rzgów ul. Krótka 2.

   Szczegóły pod numerami telefonów: 42 227 84 88 lub 601 88 71 88.

   Zgłoszenia 18 VI – 02 VII 2010 r. (Zakończone)

   podsumowanie postępowania (do pobrania plik pdf) 

   Zakończono dnia 12 VII 2010 r. 

   podsumowanie postępowania (do pobrania plik pdf)   


    

  9 zapytanie ofertowe na regały (do pobrania)

   Zgłoszenia 23 VII – 30 VII 2010 r. 

    Nabycie regałów magazynowych zewnętrznych 

    Informacje w siedzibie firmy: 95‑030 Rzgów ul. Krótka 2.

   Szczegóły pod numerami telefonów: 42 227 84 88 lub 601 88 71 88.

   Zgłoszenia 09 VII - 19 VII 2010 r. (Zakończone)  

  podsumowanie postępowania (do pobrania plik pdf) 

  Zakończono dnia 30 VII 2010 r. 

  podsumowanie postępowania (do pobrania plik pdf)   


   

  10 zapytanie ofertowe na kontenery hakowe metalowe (do pobrania)

   Zgłoszenia 07 X – 14 X 2010 r. 

    Nabycie kontenerów hakowych metalowych 

    Informacje w siedzibie firmy: 95‑030 Rzgów ul. Krótka 2.

   Szczegóły pod numerami telefonów: 42 227 84 88 lub 601 88 71 88.

   Zakończono dnia 14 X 2010 r.  

   podsumowanie postępowania (do pobrania plik pdf)  

    


    

   11 zapytanie ofertowe na pojemniki metalowe na odpady (do pobrania)

    Zgłoszenia 07 X – 14 X 2010 r. 

     Nabycie pojemników metalowych na odpady 

     Informacje w siedzibie firmy: 95‑030 Rzgów ul. Krótka 2.

    Szczegóły pod numerami telefonów: 42 227 84 88 lub 601 88 71 88.

    Zakończono dnia 14 X 2010 r.  

    podsumowanie postępowania (do pobrania plik pdf)   

     


   

  12 zapytanie ofertowe na wagę magazynową sprzętu ciężkiego (do pobrania)

   Zgłoszenia 06 IV – 13 IV 2011 r. 

    Nabycie wagi magazynowej sprzętu ciężkiego 

    Informacje w siedzibie firmy: 95‑030 Rzgów ul. Krótka 2.

   Szczegóły pod numerami telefonów: 42 227 84 88 lub 601 88 71 88.

   Zakończono dnia 13 IV 2011 r.

   podsumowanie postępowania (do pobrania plik pdf)   

    


    

   13 zapytanie ofertowe na rozdrabniacz odpadów (do pobrania)

    Zgłoszenia 30 V – 07 VI 2011 r. 

     Nabycie rozdrabniacza odpadów 

     Informacje w siedzibie firmy: 95‑030 Rzgów ul. Krótka 2.

    Szczegóły pod numerami telefonów: 42 227 84 88 lub 601 88 71 88.

    Zakończono dnia 07 VI 2011 r.

    podsumowanie postępowania (do pobrania plik pdf) 

     


     

    14 zapytanie ofertowe na przenośniki taśmowe (do pobrania)

     Zgłoszenia 23 VIII – 30 VIII 2011 r. 

      Nabycie przenośników taśmowych 

      Informacje w siedzibie firmy: 95‑030 Rzgów ul. Krótka 2.

     Szczegóły pod numerami telefonów: 42 227 84 88 lub 601 88 71 88.